KOLME NEROA

Wolfgang Amadeus Mozart 

Vincent Van Gogh 

Albert Einstein

Neroudesta

LUOVUUDEN 7 MYYTTIÄ

Luovuus on mystistä

Luovuus ja hulluus

    liittyvät yhteen

Alkoholi ja muut

    päihteet lisäävät

    luovuutta

Luovuus on aivojen

    oikean puoliskon    

    käyttöä

Luovuus on

    epäloogista

Luovuus on

     intuitiota

Luovuutta ei voi

    kehittää