Totuus on tuolla jossakin

Sisällys:

I Elämästä

Elämästä

Ihmisestä

Kuolemasta

Taivaasta

Helvetistä

Uskonnosta

Pelosta

Heikkoudesta

Pahasta

Onnesta

II Tiedosta

Tiedosta

Oppimisesta

Opettamisesta

Kielestä

Ajattelusta

Kielestä ja ajattelusta

Luovuudesta

Aivoista

Muistista

Logiikasta

Intuitiosta

Optimistista

Positiivisuudesta

Lahjakkuudesta

Älykkyydestä

Ennakkoluuloista

Itsetunnosta

Paradigmoista

Matematiikasta

Normaalijakaumasta

Taiteesta

Tieteestä

Syystä

III Kauneudesta

Neroudesta

Totuudesta

Näkemisestä

Kaaoksesta

Sumeasta logiikasta

Ajasta

Äärettömyydestä

Todennäköisyydestä

Avaruudesta

Vapaudesta

Musiikista

Unista

Tahdosta

Murhasta

Sivullisuudesta

Lapsista

Viisaudesta

Tyhmyydestä

Puutarhasta

Vallasta

Rahasta

Valtiosta

Konservatiivisuudesta

Oikeudenmukaisuudesta

Johtamisesta

Kirjoittamisesta

Kodista

Aseesta