Olenko luova?

Sisällys:

 1. Johdanto
 2. Luovuuden käsitteestä
 3. Luovuuden määritteleminen
 4. Luovuuden mahdollistavat tekijät

5. Luovuuden mahdollisuusrakenne

5.1. Luovuuteen vaikuttavat tekijät

5.1.1. Luovuuden välttämättömät reunaehdot

5.1.2. Luovuutta edistävät perustekijät

5.1.3. Luovuuden kova ydin

5.2. Luovan prosessin olemus

5.3. Luovuuden lajit

6. Luovuuden seitsemän myyttiä

  1. Luovuus on mystistä
  2. Luovuus ja hulluus liittyvät yhteen
  3. Alkoholi ja muut päihteet lisäävät luovuutta
  4. Luovuus on aivojen oikean puoliskon käyttöä
  5. Luovuus on epäloogista
  6. Luovuus on intuitiota
  7. Luovuutta ei voi kehittää
 1. Ajattelun ja luovuuden välineet
  1. Kielen ja sanojen merkitysten synty
  2. Kieli ja ajattelu
   1. Kielen genetiikka
   2. Käsitteenmuodostus
   3. Tieteelliset käsitteet
   4. Sisäinen puhe, suullinen puhe ja kirjoitettu kieli
   5. Ajattelun käsitteellisyys
  3. Muistin toiminta
  4. Luova logiikka
  5. Sumealogiikka
  6. Kaaosteoria
 2. Asenteet ja ennakkoluulot
  1. Tukholma 19.5.98, Modernin taiteen museo
  2. Ennakkoluuloista ja konservatismista
  3. Luovuus ja itsetunto
  4. Optimismi ja positiivisuus
  5. Tunneäly
  6. Paradigmat
 3. Luovuus ja lahjakkuus
 4. 9.1. Älykkyys

  9.2. Neroudesta

  9.3. Kolme neroa

  9.3.1. Wolfgang Amadeus Mozart

  9.3.2. Vincent Van Gogh

  9.3.3. Albert Einstein

 5. Luovuuden merkitys
 6. 10.1. Tiede kaiken mittana

  10.2. Taide toimintana

  10.3. Luovuus yritysmaailmassa

 7. Luovuuden kehittäminen
 8. 11.1. Luova asenne ja luovuuden keinot

  11.2. Asenteiden kehittäminen

  11.3. Luovuusmenetelmät

  11.3.1. Luovuustekniikoiden kartoitus

  11.3.2. Analyyttiset menetelmät

  11.3.3. Tavan tai tottumuksen rikkominen

  11.3.4. Mielen tilaa aktivoivat menetelmät

  11.3.5. Kollektiiviset menetelmät

  11.3.6. Muut metodit

  11.3. Seitsemän kultaista neuvoa

 9. Luovuuden testaaminen

12.1. Luovuustesteistä

12.2. Luovuustesti

13. Kirjallisuus