LUOVUUS

Luovuus on kyky tuottaa tarkoituksellisesti jotakin merkittävästi uutta tai ainutlaatuista.

 

Koska luovuus on käsitteenä epämääräinen ja kuitenkin monia ihmisiä kiinnostava, pyritään näillä sivulla luovuus määrittelemään mahdollisimman tai ainakin riittävän tarkasti. Lähestymistapa on  pragmaattinen, ei ole tarkoitus esittää tieteellisiä väittämiä.

Luovuutta pyritään lähestymään monesta näkökulmasta ja  purkamaan siihen liittyviä myyttejä. Kyse on kuitenkin käsitteellisesti melko selkeästä asiasta, jonka esiintymistä voidaan analysoida hyvinkin tarkasti.

Sivuilla esitellään myös keinoja parantaa luovuuttaan. Voit myös testata oman luovuutesi testin avulla.

 

 

 

© Peik Aukeantaus