13. Luovuuden testaaminen

 

13.1. Luovuustesteistä

Voidaanko luovuutta mitata?

Voidaanko luovuutta mitata tai testata samaan tapaan kuin testaamme esimerkiksi älykkyyttä?

Luovuutta on pyritty mittamaan jossakin mielessä mm. persoonallisuustesteissä. Mittaustavat ovat tyypillisesti yksikertaisia kuviopäättelytestejä tai testejä, jossa pyritään etsimään mahdollisimman paljon käyttötarkoituksia erilaisille esineille. Voidaanko tällaisilla testeillä mitata kykyä tehdä luovia tekoja?

Kuviopäättelytestit tulevat lähelle älykkyyden mittausta loogis-analyyttisen -ajattelukyvyn mielessä. Näissä testeissä on mm. se ongelma, että vastaus on yleensä mietitty valmiiksi. Ongelmana on mm. voiko vastaaja löytää aidon uuden luovan ratkaisun, jota testi ei hyväksy ratkaisuksi. Esineiden käyttötarkoitus -testi on tyypillisesti jonkinlainen mielikuvitustesti, joka mittaa mahdollisesti jonkinlaista opittua kykyä löytää etukäteen hyväksyttävissä olevia vaihtoehtoja.

Pahimmillaan tällaisista testeistä voidaan vetää mm. johtopäätöksiä ‘testien avulla on löydetty 17 käyttötarkoitusta tiilelle’. Tiilien käyttötarkoitusten keksiminen on hyvin kaukana siitä luovuudesta, jota me tässä käsittelemme. Tämän kaltainen käyttötarkoitusten keksiminen johtaa pikemminkin mekaaniseen luetteloon siitä, mitä jo tiedämme. On mahdollista, että tällaiset testit korreloivat jossakin määrin luovien tekojen kanssa, mutta nämä jättävät selvän mahdollisuuden virhetulkinnoille.

Luovuutta on pyritty testaamaan mm. siten, että on ollut esim. keksiä tietyssä ajassa mahdollisimman paljon käyttötarkoituksia jollekin asialle esim. tiilelle. Tämän tyyppisiin testeihin viitaten on sitten karmeimmillaan viitattu mm. että tiilelle on voitu keksiä jopa 18 eri käyttötarkoitusta. Testaako tällainen testi luovuutta, vastaus on varmasti ei ainakaan merkittävästi. Esim. tiilelle voidaan koska tahansa keksiä esim. tuhat käyttötarkoitusta, mutta mitä sitten ovatko kaikki käyttötarkoitukset luovia? Eivät, todennäköisesti ei yksikään, jos näin on ei tietenkään olla testattu luovuutta.

Luovuuden testaaminen edellisen kaltaisena ´mielikuvitusleikkinä´ on erittäin arveluttavaa. Jos erittäin luova ihminen lähtee keksimään käyttötarkoitusta tiilelle, hän ei lähde keksimään 1000 yleisintä käyttötarkoitusta vaan Sitä vuosisadan tai vuosituhannen käyttötarkoitusta, yleiset käyttötarkoitukset eivät välttämättä kiinnosta luovaa henkilöä itseään lainkaan. Jokainen luova ratkaisu on eri arvoinen. On selvää, että vuosituhannen keksintö on merkittävämpi kuin 1000 ensinnä mieleen tulevaa.

Luovuusasteen ja ihmismäärän ja luovuusasteen ja (yksilön) käytetyn ajan funktio on samankaltainen. Mitä luovempi teko on, sitä enemmän se vaatii yksilöltä aikaa, näin tyypillisesti kun arvioidaan isoa joukkoa otoksia. Vastaavasti vain hyvin pieni ihmisjoukko voi saada jotakin merkittävästi luovaa aikaan ja tässä luovuuden aste vähenee lineaarisesti ihmismäärän vähentyessä kun ajatellaan kumulatiivista ihmisjoukkoa esim. maapallon koko väestöä.

Luova ratkaisu on tyypillisesti sellainen, ettei se läpäise em. testin tulosajatusta, koska tulokset (vaihtoehdot) ovat tavallaan ennalta annettuja. Mielikuvitusleikin omaisessa testissä pärjää siten vain opettelemalla testi erittäin hyvin ja keskittymällä ja valmentautumalla siihen miten ao. testin avulla saa hyvän tuloksen eli nopeasti paljon keskinkertaisia vastauksia. Parhaiten testeissä pärjäävät hieman normaalia älykkäämmät ja luovemmat, muttei liian luovat tai älykkäät.

Luovuuden aste on myös ajan funktio sillä tavalla, että luovuus tarvitsee aikaa. Mitä enemmän aikaa on käytettävissä sitä merkittävämpään tulokseen keskimäärin päästään. Tämä pätee myös yhteen yksilöön ja hänen tekoihinsa, riippumatta henkilön luovuuskapasiteetista.

 

 Luovuuden testaamisen liittyy mm. seuraavia perusongelmia:

1. Luovuuden käsitettä ei ole määritelty tarkasti

2. Luovuuden käsite on määritelty vajavaisesti tai kapeasti testien yhteydessä

3. Testi on luotu rajoittuneen määritelmän pohjalta

  1. Testi on laadittu vastaukset annettuina - eli on jo rajattu luovuus

5. Testi suppeana voivat mitata vain esim. verbaalista kekseliäisyyttä yleisesti hyväksytyssä paradigmassa

6. Luovuutta on pyritty testaamaan teettämällä pieniä ’luovia’ tekoja – luovuus ei tule pakottamalla

Koska luovuus on uuden keksimistä, ei sitä voi pätevästi testata sillä, että laitetaan ihmiset tekemään luovia tekoja. Luova ihminen ei ole toisaalta mikään luovuusautomaattia ja luovien asioiden etukäteen arvioiminen on ristiriidassa itse luovuuden kanssa. Tunnemme hyvin tulokset, mitä saadaan aikaan esimerkiksi erilaisissa musiikkikilpailuissa, mestariteoksia syntyy harvoin väkisin tekemällä. tällaisesta tilanteesta puuttuvat useat luovuuden peruselementit. Järkevämpää sen sijaan olisi pyrkiä saamaan testillä esiin niitä piirteitä ihmisessä, jotka mahdollistavat luovuutta. Koska luovuus ei ole yhdestä tietystä piirteestä kiinni vaan joukosta sellaisia, voidaan päätellä, että kun kartoitetaan ihmisestä riittävästi luovia piirteitä niin tällaisen henkilö mahdollisuus luovuuteen olisi suurempi kuin henkilön joilla näitä piirteitä ei ole.

Seuraavassa testissä pyritään kartoittamaan luovan persoonan ominaisuuksia, etsimään luovia kykyjä. Testi on yksinkertainen monivalintatesti, jossa kullakin kysymysosiolla pyritään löytämään yksi luova karaktääri persoonassa. Testissä ‘oikeasta’ valinnasta kertyy pisteitä ja pisteiden yhteismäärä ilmaisee henkilön testissä saavuttaman mitan mahdollisuudesta luovuuteen.

 

Testistä

Jäljempänä esitettävässä testissä pyritään kartoittamaan seuraavia ominaisuuksia persoonasta:

- ennakkoluulottomuus

- uteliaisuus

- uutteruus

- motivoituvuus

- kiinnostuneisuus

- kyllästymättömyys

- kyky vastustaa auktoriteettia

- päämäärätietoisuus

- kekseliäisyys

- älykkyys

- itsenäisyys

- kyseliäisyys, uteliaisuus

- kyseenalaistamiskyky

- intohimo

- epäily

- herkkyys

- esteettisyys

- rohkeus

- ajatteluvuus

- ihmettelevyys

- omaperäisyys

- analyyttisyys

- kaaoksen kestäminen, hallinta

 

Testi sisältää seuraavat kysymykset:

- ennakkoluulottomuus

-- uudessa suurkaupungissa

--- tykkään käydä uusilla oudoilla kujilla tai muuta omaa (esim. harrastus) (1)

--- menen vain järjestetyissä ryhmissä (0)

--- käyn lähinnä tutut kohteet (0)

- uteliaisuus

-- kun näen kaupungilla suuren ihmisjoukon ja poliisin tai paloauton

--- jään ainakin hetkeksi tarkkailemaan mistä on kysymys (1)

--- jatkan yleensä suoraan matkaani eteenpäin (0)

--- kierrän ruuhkan kaukaa (0)

--- jään uteliaana seuraamaan tapahtumia (0)

- uutteruus

-- pyrin tekemään aloittamani työn yleensä loppuun asti jos se on mahdollista (1)

-- voin helposti keskeyttää aloittamani työn jonkun keskeytyksen takia ja jatkaa myöhemmin (1)

-- jätän aloittamani työn usein kesken (0)

-- jos aloittamani työ keskeytyy, en usein kykene jatkamaan sitä (0)

- motivoituvuus

-- olen kiinnostunut monista asioista ja minulla on paljon harrastuksia (2)

-- minua kiinnostaa yleensä yksi tai muutama asia kerrallaan, myös harrastuksissa (0)

-- olen kiinnostunut monista asioista, mutta minulla ei ole paljon harrastuksia (1)

-- minua ei kiinnosta uudet asiat, eikä minulla ole paljon harrastuksia (0)

- kiinnostuneisuus

-- minusta avaruuden arvoitukset ovat kiinnostavia (1)

-- minusta ihmisellä ei olisi paljon asiaa avaruuteen eikä se ole kovin kiinnostava (0)

- kyllästymisherkkyys

-- kun kävelen tai pyöräilen jonnekin ulkoilun vuoksi, pyrin tulemaan eri reittiä takaisin (1)

-- kun kävelen tai pyöräilen ulkoilun vuoksi jonnekin tulen yleensä samaa reittiä takaisin (0)

- kyky vastustaa auktoriteettia

-- jos suojatielle palaa punainen valo, ylitän yleensä kadun jos autoja ei ole lähettyvillä (1)

-- jos suojatiellä palaa punainen valo, odotan että se vaihtuu vihreäksi ennen kuin ylitän kadun (0)

- päämäärätietoisuus

-- minulla on paljon suunnitelmia tulevaisuuden varalle ja yleensä toteutan sen minkä päätän (3)

-- minulla on joitakin suunnitelmia tulevaisuuden varalle, mutta ne jäävät yleensä toteuttamatta (0)

-- minulla ei juuri ole suunnitelmia tulevaisuuden varalle (0)

-- minulla on paljon suunnitelmia tulevaisuudenvaralle, mutta yleensä ne jäävät toteutumatta (1)

- kekseliäisyys

-- jos minun pitää koota esim. tuoli tai valmistaa vaate yleensä keksin miten sen saan tehtyä (1)

-- jos minun pitää koota esim. tuoli tai valmistaa vaate, kysyn yleensä ensin neuvoa jos se on

mahdollista (0)

-- katson aina ensin tarkkaan käyttöohjeesta (0)

- älykkyys

-- olin koulussa hyvä

--- matematiikassa (1)

--- kielissä (0)

--- taideaineissa (1)

--- historiassa (0)

--- käsitöissä (0)

- itsenäisyys

-- voisin kuvitella, että ylittäisi yksin purjeveneellä Atlantin (1)

-- en voi edes kuvitella, että ylittäisin yksin purjeveneellä Atlantin (0)

-- ajatus Atlantin ylittämisestä purjeveneellä ei kiinnosta minua (0)

- kyseliäisyys

-- haluan yleensä itse nähdä ja todeta asiat ennen kuin uskon niihin (1)

-- uskon yleensä asioihin kun joku luetettava ne kertoo (0)

-- uskon yleensä asiat, kun joku ne minulle kertoo (0)

- kyseenalaistavuus

-- minusta kaikki yliluonnolliset asiat ovat mahdottomia ja selitettävissä joillakin tekijöillä (1)

-- minusta kaikki yliluonnolliset asiat ovat mahdottomia (0)

-- minusta monet ns. yliluonnolliset asiat ovat mahdollisia (0)

-- minusta yliluonnolliset asiat ovat mahdollisia (0)

- intentio

-- aavistan usein oikean ratkaisun tai tulevan tapahtuman kun minulla on riittävästi tietoa

asiasta (1)

-- en yleensä osaa ennakoida asioita tai tapahtumia etukäteen (0)

-- aavistan usein tulevia tapahtumia (0)

- intohimo

-- kun aloitan uuden harrastuksen perehdyn siihen usein hyvin jo ennakkoon tutkimalla lehtiä,

kirjallisuutta tms. (1)

-- kun aloitan uuden harrastuksen tutustun siihen yleensä vähitellen harrastuksen myötä (0)

-- en valmistaudu yleensä etukäteen uuteen harrastukseen vaan otan sen sellaisena kun se tulee (0)

- epäily

-- epäilen usein erikoisia uutisia (1)

-- erikoiset uutiset ovat usein hauskoja ja vitsikkäitä (0)

-- erikoiset uutiset ovat useimmiten mielenkiintoisempia kuin tavalliset (0)

- herkkyys

-- en pysty yleensä katsomaan kirurgista leikkausta televisiosta (1)

-- pystyn melko helposti katsomaan kirurgista leikkausta televisiosta (0)

-- pystyn helposti katsomaan kirurgista leikkausta televisiosta (0)

- esteettisyys

-- pidän kauniista asioista (1)

-- pidän urheilusta (0)

-- pidän keskusteluista (1)

-- pidän rauhassa saunoa mökillä (0)

- rohkeus

-- jos matkustaisin laivalla ja se ajaisi karille

--- terästäytyisin ja alkaisin huolehtimaan ihmisten turvallisuudesta (1)

--- huolehtisin, että pääsen turvaan (0)

--- menisin paniikkiin (0)

- ajattelevuus

-- minusta esim. junamatkat ja kävelyt ovat mitä parhaita ideointimahdollisuuksia (1)

-- käytän junamatkan tai kävelyn yleensä seurusteluun (0)

-- käytän junamatkan tai kävelyn yleensä rentoutumiseen (0)

- ihmettelevyys

-- minusta avaruuden musta aukko on mielenkiintoinen mysteeri (1)

-- minusta avaruuden musta aukko on tähtitieteellinen ilmiö (0)

-- avaruuden musta aukko ei kiinnosta minua kovin paljon (0)

-kaaoksen kestäminen, hallinta

-- työpöydälläni vallitsee yleensä täysi kaaos (1)

-- työpöytäni tulee usein täyteen papereita ja muita esineitä, mutta siivoan

siitä melko säännöllisesti (0)

-- pidän työpöytäni aina siistinä (0)

-omaperäisyys

-- pukeutuminen ja ulkonäkö ei ole erityisen tärkeää (0)

-- pukeudun melko tavallisesti (0)

-- pukeudun yleensä oman makuni mukaan, pyrin erottautumaan valtavirtauksista (1)

-- pyrin pukeutumaan muodin mukaan (0)

-analyyttisyys, kun ratkaisen ongelmaa

-- käytän yleensä nopeinta mieleen tulevaa ratkaisua (0)

-- pyrin kartoittamaan aina eri vaihtoehdot ja etsimään perusteellisimman ratkaisun (1)

-- käytän yleensä ensimmäistä hyväksi kokemaan ratkaisua (0)

-- ongelmien ratkaisu on usein minulle vaikeaa (0)

-verrokkien keksiminen, kyky ajatella vertauksin

-- käytän usein vertauksia kun pyrin selvittämään ihmisille tärkeää tai vaikeaa asiaa (1)

-- kerron yleensä selkeästi ilmaisten tärkeän asian jota esittelen muille (0)

-- minulla on vaikeaa selvittää muille ihmisille tärkeää tai vaikeaa asiaa (0)

-- kun selvitän tärkeää tai vaikeaa asiaa ihmisille kerron sen yleensä nopeasti siten kuin se tulee mieleen (0)

- itsenäisyys

-- kuljen messuilla ja suurissa näyttelyissä ja myymälöissä

--- opasteiden mukaan (0)

--- sattumanvaraisesti (1)

--- usein päinvastoin kuin opastus (2)

Mahdollisesti lisättäviä: uskonto, herkkäuskoisuus

 

Tulokset:

0-6 Pidät perinteisistä ja turvallisista asioista, valitse ammatti tämän mukaan.

7-14 Eri asiat kiinnostavat sinua, mutta haluat pitää jalat maassa, valitse turvallinen perinteinen ammatti.

15-21 Olet kiinnostunut eri asioista ja olet vireä, sinulla on hyvä tulevaisuus edessäsi.

22-27 Olet erittäin luova yksilö, parhaat mahdollisuutesi ovat luovilla aloilla, pyri kestämään

ympäristön paine.

 

 

  

13.2. Luovuustesti (varsinainen testi)

Johdanto…

Ruksi kustakin kysymyksestä sinuun sopiva paras vaihtoehto:

1. Uudessa suurkaupungissa

--- tykkään käydä uusilla oudoilla kujilla ____

--- menen mielellään oppaan ja muiden mukana ____

--- tutustun siihen mikä minua erityisesti kiinnostaa ____

--- tutustun lähinnä merkittäviin tunnettuihin kohteisiin ____

2. Kun näen kaupungilla suuren ihmisjoukon ja poliisin tai paloauton

--- jatkan yleensä suoraan matkaani eteenpäin ____

--- jään usein hetkeksi tarkkailemaan mistä on kysymys ____

--- jään yleensä tarkkailemaan mistä on kysymys ___

--- kierrän ruuhkan kaukaa ____

--- jään usein hetkeksi tarkkailemaan mistä on kysymys ____

3. Työskennellessäni

--- pyrin tekemään aloittamani työn yleensä loppuun asti jos se on mahdollista ____

--- voin helposti keskeyttää aloittamani työn jonkun keskeytyksen takia ja jatkaa myöhemmin ____

--- jätän aloittamani työn usein kesken ____

--- minun on vaikea jatkaa työtäni, jos se jostakin syystä keskeytyy ____

4. Harrastukseni

-- olen kiinnostunut monista asioista ja minulla on paljon harrastuksia ____

-- minua kiinnostaa yleensä yksi tai muutama asia kerrallaan, myös harrastuksissa ____

-- olen kiinnostunut monista asioista, mutta minulla ei ole paljon harrastuksia ____

-- minua ei kiinnosta uudet asiat, eikä minulla ole paljon harrastuksia ____

5. Avaruus

-- minusta avaruuden arvoitukset ovat kiinnostavia ____

-- minusta ihmisellä ei olisi paljon asiaa avaruuteen ____

-- avaruuden asiat eivät ole kovin kiinnostavia ____

6. Ulkoilu

-- kun kävelen tai pyöräilen jonnekin ulkoilun vuoksi, pyrin tulemaan eri reittiä takaisin ____

-- kun kävelen tai pyöräilen ulkoilun vuoksi jonnekin tulen yleensä samaa reittiä takaisin ____

-- kun kävelen tai pyöräilen ulkoilun vuoksi jonnekin tulen takaisin miten sattuu milloinkin ____

7. Suojatie

-- jos suojatielle palaa punainen valo, ylitän yleensä kadun jos autoja ei ole lähettyvillä ____

-- jos suojatiellä palaa punainen valo, odotan että se vaihtuu vihreäksi ennen kuin ylitän kadun ____

-- katua ylittäessäni etsin yleensä suojan tien ____

8. Tulevaisuus

-- minulla on joitakin suunnitelmia tulevaisuuden varalle, mutta ne jäävät yleensä toteuttamatta ____

-- minulla on paljon suunnitelmia tulevaisuuden varalle ja yleensä toteutan sen minkä päätän ____

-- minulla ei juuri ole suunnitelmia tulevaisuuden varalle, elän päivän kerrallaan ____

-- minulla on paljon suunnitelmia tulevaisuudenvaralle, mutta yleensä ne jäävät toteutumatta ____

9. Jos minun pitää koota esim. kaupasta ostettu tuoli

-- yleensä keksin miten sen saan tehtyä ____

-- kysyn yleensä ensin neuvoa jos se on mahdollista ____

-- katson aina ensin tarkkaan käyttöohjeesta ____

10.Olin koulussa hyvä

--- matematiikassa ____

--- kielissä ____

--- taideaineissa ____

--- historiassa ____

--- käsitöissä ____

11. Atlantti

-- voisin kuvitella, että ylittäisi yksin purjeveneellä Atlantin ____

-- en voi edes kuvitella, että ylittäisin yksin purjeveneellä Atlantin ____

-- ajatus Atlantin ylittämisestä purjeveneellä ei kiinnosta minua ____

12. Tieto

-- haluan yleensä itse nähdä ja todeta asiat ennen kuin uskon niihin ____

-- uskon yleensä asioihin kun joku luetettava ne kertoo ____

-- uskon yleensä asiat, kun joku ne minulle kertoo ____

13. Yliluonnollisuus

-- minusta yliluonnolliset asiat ovat mahdottomia ja selitettävissä joillakin tekijöillä ____

-- minusta kaikki yliluonnolliset asiat ovat mahdottomia ____

-- minusta monet ns. yliluonnolliset asiat ovat mahdollisia ____

-- minusta yliluonnolliset asiat ovat mahdollisia ____

14. Tosiasiat

-- aavistan usein oikean ratkaisun tai tulevan tapahtuman kun minulla on riittävästi tietoa asiasta ____

-- en yleensä osaa ennakoida asioita tai tapahtumia etukäteen ____

-- aavistan usein tulevia tapahtumia ____

-- aavistamista ei yleensä pidä seurata vaan luottaa toisasioihin ____

15. Harrastukset

-- kun aloitan uuden harrastuksen perehdyn siihen usein hyvin jo ennakkoon tutkimalla lehtiä, kirjallisuutta tms. ____

-- kun aloitan uuden harrastuksen tutustun siihen yleensä vähitellen harrastuksen myötä ____

-- en valmistaudu yleensä etukäteen uuteen harrastukseen vaan otan sen sellaisena kun se tulee ____

16. Uutiset

-- erikoiset uutiset ovat usein hauskoja ja vitsikkäitä ____

-- epäilen usein erikoisia uutisia ____

-- erikoiset uutiset ovat useimmiten mielenkiintoisempia kuin tavalliset ____

17. Kirurgia

-- en pysty yleensä katsomaan kirurgista leikkausta televisiosta ____

-- pystyn melko helposti katsomaan kirurgista leikkausta televisiosta ____

-- pystyn helposti katsomaan kirurgista leikkausta televisiosta ____

18. Pidän

-- pidän kauniista asioista ____

-- pidän urheilusta ____

-- pidän keskusteluista ____

-- pidän rauhassa saunoa mökillä ____

19. Jos matkustaisin laivalla ja se ajaisi karille

--- terästäytyisin ja alkaisin huolehtimaan ihmisten turvallisuudesta ____

--- huolehtisin, että pääsen turvaan ____

--- menisin paniikkiin ____

--- yritän pysyä rauhallisena ja kuunnella ohjeita ____

20. Kävely

-- minusta esim. junamatkat ja kävelyt ovat mitä parhaita ideointimahdollisuuksia ____

-- käytän junamatkan tai kävelyn yleensä seurusteluun ____

-- käytän junamatkan tai kävelyn yleensä rentoutumiseen ____

21. Musta aukko

-- minusta avaruuden musta aukko on tähtitieteellinen ilmiö ____

-- minusta avaruuden musta aukko on mielenkiintoinen mysteeri ____

-- avaruuden musta aukko ei kiinnosta minua kovin paljon ____

22. Työpöytä

-- työpöydälläni vallitsee yleensä täysi kaaos ____

-- työpöytäni tulee usein täyteen papereita ja muita esineitä, mutta siivoan siitä melko säännöllisesti ____

-- pidän työpöytäni aina siistinä ____

23. Pukeutuminen

-- pukeudun yleensä oman makuni mukaan, pyrin erottautumaan valtavirtauksista ____

-- pukeutuminen ja ulkonäkö ei ole erityisen tärkeää ____

-- pukeudun melko tavallisesti ____

-- pyrin pukeutumaan muodin mukaan ____

24. Kun ratkaisen ongelmaa

-- pyrin kartoittamaan aina eri vaihtoehdot ja ratkaisut ____

-- käytän yleensä nopeinta mieleen tulevaa ratkaisua ____

-- käytän yleensä ensimmäistä hyväksi kokemaan ratkaisua ____

-- ongelmien ratkaisu on usein minulle vaikeaa ____

25. Asian kertominen

-- kerron yleensä selkeästi ilmaisten tärkeän asian jota esittelen muille ____

-- minulla on vaikeaa selvittää muille ihmisille tärkeää tai vaikeaa asiaa ____

-- käytän usein vertauksia kun pyrin selvittämään ihmisille tärkeää tai vaikeaa asiaa ____

-- kun selvitän tärkeää tai vaikeaa asiaa ihmisille kerron sen yleensä nopeasti siten kuin se tulee mieleen ____

 

 

 

 

 

Tulokset:

0-6 Pidät perinteisistä ja turvallisista asioista, valitse ammatti tämän mukaan.

7-14 Eri asiat kiinnostavat sinua, mutta haluat pitää jalat maassa, valitse turvallinen perinteinen ammatti.

15-21 Olet kiinnostunut eri asioista ja olet vireä, sinulla on hyvä tulevaisuus edessäsi.

22-27 Olet erittäin luova yksilö, parhaat mahdollisuutesi ovat luovilla aloilla, pyri kestämään

ympäristön paine.